• Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

    Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej działając, od 2010 r. zgromadziło bardzo bogatą bazę wiedzy dotyczącą partycypacji obywatelskiej i procesów konsultacyjnych.
    Zobacz
  • Krawkowskie Dialoguj.pl

    Jej celem jest zwrócenie uwagi i zainteresowanie mieszkańców dialogiem społecznym oraz zachęcenie ich do aktywnego włączania się w konsultacje społeczne
    Zobacz