KAMPANIA SPOŁECZNA

 

Jej celem jest zwrócenie uwagi i zainteresowanie mieszkańców dialogiem społecznym oraz zachęcenie ich do aktywnego włączania się w konsultacje społeczne, przede wszystkim te, prowadzone za pośrednictwem miejskiego portalu konsultacji społecznych www.dialoguj.pl

Urzędnicy chcą przekonać mieszkańców, że udział w dialogu społecznym przynosi efekty, zwiększyć świadomość społeczną i zachęcić Krakowian do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach internetowych.
dział „Aktualności” – zawiera zapowiedzi i relacje z wydarzeń, prezentuje informacje dotyczące postępu aktualnie prowadzonych konsultacji; umożliwia wzięcie udziału w czatach z przedstawicielami administracji poświęconych konsultowanym zagadnieniom.

dział „Multimedia” – umożliwia dotarcie do nagrań poświęconych konsultowanym wydarzeniom. Obecnie np. zawiera obszerne relacji z prowadzonych debat w ramach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego.

dział „Forum” – to narzędzie konsultacji on-line. Za jego pośrednictwem można wyrazić opinię, dodać komentarz, czy wypowiedzieć się na temat bieżących konsultacji społecznych.

dział „Kontakt” – umożliwia bieżący dostęp do urzędników zajmujących się konsultacjami społecznymi w UM Kraków.

Przykłady działań:
  • regularne „chatowanie” z prezydentem
  • certyfikowane szkolenie e-learningowe nt. zasad udziału w konsultacjach dla mieszkańców
  • systematyczne uczestnictwo w miejskich eventach np. podczas dorocznego Festiwalu Nauki i propagowanie idei konsultacji społecznych przez konkursy i zabawy
(na podstawie "Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie". Opracowana przez FRDL Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach)