Kompleksowość


Konsultacje społeczne, w zależności od potrzeb, powinny mieć charakter ogólnokrajowy, regionalny, lokalny albo np. sektorowy. Jeśli więc urząd marszałkowski chce przeprowadzić  konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, to powinny mieć one charakter regionalny (obszar danego województwa) i sektorowy (organizacje pozarządowe). Z kolei jeśli urząd gminy chce skonsultować rewitalizację parku leżącego w obrębie dwóch osiedli, to należy rozmawiać z mieszkańcami obu osiedli, którzy z tego parku korzystają. Pamiętać jednak należy, że pewne inwestycje lokalne mogą mieć znaczenie nawet ogólnokrajowe i wtedy prowadzenie konsultacji tylko na poziomie lokalnym jest nieuczciwe i nieuprawnione. Tak był np. w sprawie toczącego się kilka lat temu sporu o przeprowadzenie drogi przecinającej Dolinę Rospudy. W jednej z odsłon konfliktu władze przeprowadziły w woj. podlaskim referendum, w którym większość mieszkańców wypowiedziała się za budową drogi przecinającej dolinę. Cała ta akcja była jednak czysto polityczna i nijak się miała do prowadzenia konsultacji społecznych, bo wyżej wymieniony problem miał charakter ogólnopolski i tylko na takim obszarze można go było rozwiązywać i prowadzić ewentualny dialog społeczny.


(na podstawie "Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie". Opracowana przez FRDL Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach)