Ciągłość i sprzężenie zwrotne


Należy pamiętać, że proces konsultacji ma charakter ciągły, realizowany jest zgodnie z planem i ma prowadzić do osiągnięcia określonych wcześniej efektów. Konsultacje organizowane ad hoc, pod wpływem narastających społecznych napięć, najczęściej nie mają żadnego sensu i bardziej mogą zaognić sytuację niż ją uspokoić. Ważne jest także, żeby w procesie konsultacji nie występowały elementy zastoju, gdzie uczestnicy np. przez kilka miesięcy nie otrzymują żadnych informacji ze strony urzędu. Najczęściej rodzi to frustracje osób biorących udział we wcześniejszych etapach konsultacji i nie są one skłonne do angażowania się w ich kolejne fazy. Warto tu także wspomnieć, że organizator procesu na zakończenie każdej fazy konsultacji powinien ją podsumować, żeby uczestniczy mieli poczucie, że ich zaangażowanie nie poszło na marne.


(na podstawie "Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie". Opracowana przez FRDL Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach)