Narzędzia i techniki konsultacji społecznych
Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Załączniki

Podręcznik