Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu opracowania pn. ,,Strategia Rozwoju Elektromobilności w Bytomiu na lata 2020-2035’’. Poniżej znajduje się projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny, zapraszamy do udziału.

Realizacja strategii elektromobilności jest odpowiedzią na zalecenia podjęcia stosownych działań ukierunkowanych na zwiększenie wykorzystania transportu publicznego kosztem transportu indywidualnego oraz zastosowanie niskoemisyjnych środków transportu publicznego. Celem głównym strategii jest stopniowe wdrożenie elektromobilności, czego rezultatem będzie poprawa warunków mobilności w Bytomiu oraz ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem niniejszego formularza. Wypełniony formularz prosimy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy akt@um.bytom.pl lub l.jaroszek@lpw-consulting.pl w tytule maila prosimy o wpisanie hasła „Konsultacje społeczne".
 

Załączniki

projekt -Strategia Rozwoju Elektromobilności w Bytomiu na lata 2020-2035 Formularz konsultacyjny