Co to takiego ?


O wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w Bytomiu zdecydowali radni  na sesji Rady Miejskiej 16 grudnia (uchwala nr XXIV/336/13).

Ruda Śląska, Łódź, Chorzów, Płock, Poznań, Legnica, Białystok, Jaworzno – co łączy te miasta? Wszystkie dały mieszkańcom możliwość decydowania o tym, jak wydać część miejskich pieniędzy. Budżety obywatelskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród władz miast, jak i wśród społeczności lokalnych. Dlaczego miasta decydują się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego? Przede wszystkim chodzi o to, by aktywizować mieszkańców i nakłonić ich do współdecydowania o losie „małej ojczyzny". Jak twierdzą specjaliści z Instytutu Obywatelskiego, ludzie chcą polepszenia jakości życia w mieście. Nadsyłając swoje propozycje projektów stawiają przede wszystkim na małe inwestycje: ścieżki, parkingi rowerowe, łatanie dziur w jezdniach, siłownie pod chmurką czy place zabaw. Nie wspominając już o oświetleniu. Prace nad budżetem obywatelskim są doskonałą okazją do dyskusji o danej miejscowości i jej problemach. Zarówno dla mieszkańców, jak i władz. Zanim mieszkańcy nadeślą jakiś projekt muszą po pierwsze - wiedzieć, czego potrzeba ich ulicy, albo dzielnicy, omówić to, a potem zebrać jeszcze podpisy poparcia. Potem projekt jest konsultowany z pracownikami samorządowymi, a w decydującej fazie, poddany głosowaniu. Nadsyłane projekty są również wskazówką dla władz, w którą stronę powinna rozwijać się miejscowość. Z kolei ludzie niejednokrotnie po raz pierwszy mogą się przekonać, jakie są koszty danej inwestycji, bo wcześniej nie zdawali sobie sprawy z tego, ile na przykład kosztuje wylanie asfaltu na pooranej dziurami ulicy. To skłania do dialogu i większego porozumienia pomiędzy pracownikami urzędów miejskich (gminnych) a lokalną społecznością.  Budżet obywatelski nie jest domeną polskich miast. Bardzo popularny jest on w Brazylii. Tam zresztą powstał, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wprowadziło go Porto Alegre, a do roku 2008 zdecydowało się na to 200 brazylijskich miast. Upowszechnił się także w Ameryce Południowej, Europie, Azji i Ameryce Północnej. Pierwszym polskim miastem, który wprowadził budżet obywatelski był Sopot. Było to w 2011 roku. Rok później zdecydowały się na to Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Poznań i Zielona Góra. W roku 2013 - Bydgoszcz, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Kędzierzyn-Koźle, Gdańsk, Łódź, Płock, Radom, Tarnów, Toruń oraz Wrocław. O wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w Bytomiu zdecydowali radni na sesji Rady Miejskiej 16 grudnia (uchwala nr XXIV/336/13).

(W oparciu o materiały Instytutu Obywatelskiego).

Ile pieniędzy?


O tym, jaką kwotę przeznaczyć do podziału w ramach budżetu obywatelskiego zdecydował prezydent. W Bytomiu były to 2 miliony złotych. Pieniądze zostały rozdzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących daną dzielnicę, z tym że kwotą bazową było 50 tys. zł.
 

Czego wymagano od projektu ?


W formularzu trzeba było podać tytuł projektu, jego szacunkowy koszt, opis i krótkie uzasadnienie. Każdy projekt musiał być poparty co najmniej 15 podpisami mieszkańców danej dzielnicy. Można było dołączyć do niego również dodatkową dokumentację, na przykład mapki, plany, szkice sytuacyjne.

 

Bobrek - 92.000 zł
Górniki - 59.380 zł,
Karb - 106.420,
Łagiewniki - 122.520 zł,
Miechowice - 253.420 zł,
Osiedle Ziętka - 122.380 zł,
Rozbark - 201.340 zł,
Stolarzowice - 78.280 zł,
Stroszek - Dąbrowa Miejska - 161.160 zł,
Sucha Góra - 81.920 zł,
Szombierki - 244.880 zł,
Śródmieście - 476.300 zł. 

Ważne! Jeśli jakaś dzielnica nie wykorzysta całej kwoty, pieniądze będą mogły być przeznaczone na projekt realizowany w innej dzielnicy, który tam uzyska największą liczbę głosów.

Terminarz • 7 lutego 2014 r. - upływa termin zgłaszania projektów
 • 12 marca 2014 r.- upływa termin weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalnym, prawnym, merytorycznym i finansowym
 • 17 - 21 2014 r. marca - głosowanie
 • 31 marca 2014 r. - ogłoszenie wyników konsultacji

Projekty można było składać do 7 lutego  te, które  wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 7 lutego  zostały poddane weryfikacji te, które nie spełniały wymogów formalnych, były odrzucane.

Projekty, które przeszły wstępną weryfikację pozytywnie, zostały przekazane odpowiednim wydziałom lub miejskim jednostkom organizacyjnym, były one opiniowane przez: Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Dróg i Mostów czy Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Propozycje projektów trafił do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego bądź podległych mu jednostek, pracownicy UM oszacowali realny koszt inwestycji i sprawdzili, czy jej realizacja jest możliwa. To znaczy - czy pozwala na nią plan zagospodarowania przestrzennego albo czy pozwalają na nią na przykład zapisy programu ochrony zabytków.

Sprawdź projekty


Ze 170 nadesłanych przez bytomian propozycji Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego dopuścił 102 rozkład ilości projektów prezentował się następująco:


 • Śródmieście - 27 projektów
 • Rozbark - 20
 • Szombierki i Miechowice – po 9
 • Łagiewniki – 8
 • Stolarzowice - 7
 • Stroszek i Dąbrowa Miejska - po 6
 • Karb, Sucha Góra i Bobrek - po 4
 • Górnik i Osiedla Ziętka - 2

W załączniku znajdują się projekty dla wszystkich dzielnic

Bytomianie wybrali


Głosować można było od 17 do 21 marca m.in. w przygotowanych punktach konsultacyjnych oraz drogą elektroniczną poprzez wysłanie zeskanowanej karty do głosowania na adres budzetobywatelski@um.bytom.pl

Remonty chodników, rewitalizacja parku w Łagiewnikach, siłownie na wolnym powietrzu w Bobrku, Karbiu i os. gen. Ziętka oraz nowe boiska, to tylko część zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ze 102 dopuszczonych do głosowania inicjatyw, bytomianie wybrali 22.

Po weryfikacji ankiet do głosowania okazało się, że mieszkańcy miasta oddali 17631 ważnych głosów. Wszystkie projekty opiniowane były przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego oraz gminne jednostki (np. Miejski Zarząd Dróg i Mostów czy Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej). Następnie trafiły pod obrady Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Ten z kolei dopuścił do kolejnego etapu propozycje, na które bytomianie oddawali swoje głosy. I tak najwięcej głosów w Śródmieściu oddano na projekt budowy boiska do siatkówki (1220 głosów) i koszykówki (1199 głosów) przy Szkole Podstawowej nr 51. Nowe boisko będą też mieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, na które swoje głosy oddało 1200 głosów.

Warto zaznaczyć, że z obiektów tych będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale też okoliczni mieszkańcy. Powody do radości mają też bytomianie, którym zależało na rewitalizacji Parku Amendy. 1095 łagiewniczan głosowało za tym, by powstały tam nowe alejki, ścieżki spacerowe obiekty małej architektury itd. Ponad 400 głosów oddali mieszkańcy Suchej Góry na budowę placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji dla seniorów w Parku Grota, przy północno-wschodnim wejściu do parku. 177 mieszkańców Karbia zagłosowało na projekt budowy placu zabaw i będą mieć przy ul. Falistej ogrodzony park jordanowski z ławeczkami oraz wydzielonymi strefami dla dzieci młodszych i starszych. 192 bobrczan zagłosowało na budowę placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Piecucha.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w Stolarzowicach powstanie nowy chodnik i ścieżka rowerowa z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Suchogórskiej i Podleśnej.


Kiedy inwestycje?


Po podliczeniu głosów powstała lista projektów, które zaproponowali i wybrali bytomianie. Lista ta trafiła do prezydenta, a on przekazał projekty odpowiednim wydziałom do realizacji. Będą musiały być one gotowe do końca roku.

Zobacz też:  Zgłoszone projekty | Podsumowanie | Wyniki głosowania | Wyniki w dzielnicach .