Polityka prywatności platformy konsultacji konsultacje.bytom.pl


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika oraz ochrony danych osobowych przez Urząd Miejski w Bytomiu z siedzibą 41-902 Bytomiu, ul. Parkowa 2.


I. Definicje.
 
1. Administrator - oznacza Urząd Miejski w Bytomiu z siedzibą w Bytom 41-902, ul. Parkowa 2, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez administratora za pośrednictwem Serwisu.
 
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie konsultacje.bytom.pl
 
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 
7. Użytkownik - oznacza podmiot na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

1. Stosowane przez administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 
a. Konfiguracji serwisu.
  •  Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  •  Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
  •  Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  •  Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  •  Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
  •  Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  •  Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  •  Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Serwisu.


V. Ochrona danych osobowych .
 
1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: rejestracji oraz utrzymania konta w Serwisie, udzielania odpowiedzi na korespondencje przesłaną przy pomocy formularza kontaktowego bądź wiadomości e-mail  oraz do informowania o zmianach zachodzących w regulaminie lub polityce prywatności.
 
2. W ramach Serwisu przetwarzane są następujące dane: imię/nick , e-mail oraz nr telefonu w przypadku organizacji pozarządowych.
 
3. Administrator nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom.


VI. O zmianach w treści powyższej Polityki Prywatności administracja powiadomi użytkowników drogą mailową.


Zobacz też : Regulamin | Rejestracja