Regulamin platformy konsultacji konsultacje.bytom.pl
 

I.
 
 
Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji i uczestnictwa w platformie konsultacyjnej www.konsultacje.bytom.pl zwanej dalej serwisem kierowanej przez Urząd Miejski w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu 41-902 ul. Parkowa 2.

II.

Serwis została stworzony w celu ułatwienia dialogu z mieszkańcami. Umożliwia Użytkownikom uczestnictwo w dyskusjach, w celu wymiany informacji, zamieszczania opinii i komentarzy oraz zapoznania się z projektami i najważniejszymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez Urząd Miejski w Bytomiu. Aby zostać Użytkownikiem serwisu należy dokonać rejestracji Użytkownika.

III.
 
W trakcie korzystania z serwisu  zabrania się :
 
  • umieszczania treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które naruszają dobra innych osób, firm i instytucji, a w szczególności treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, propagujące przemoc, dyskryminujące czy pornograficzne
  • pisania postów niewiele wnoszących do tematu, składających się z jednego lub kilku słów, w całości wielkimi literami itp.
  • umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie
IV.

Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na Forum w jakiejkolwiek formie. Może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach w Regulaminie administracja powiadomi drogą mailową

V.

 
Administrator ma prawo do zmiany/usuwania treści naruszających Regulamin serwisu, treści niemerytorycznych i niezwiązanych z tematem a także wypowiedzi w rażący sposób naruszających zasady polskiej ortografii oraz interpunkcji.

VI.

W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu, należy skonsultować się z administratorem lub moderatorem, w celu uzyskania pomocy .

VII.
 
Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez administrację serwisu

VIII.


Rejestrując się w serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, z zasadami Polityki Prywatności  oraz, że je w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień powyższych zapisów


Zobacz też : Polityka Prywatności | Rejestracja