Na szczególną uwagę zasługuje Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej , działające w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych"Stocznia".  Od 2010r. Zespół laboratorium tworzy bazę wiedzy nt. partycypacji obywatelskiej dostępną na stronie www.partycypacjaobywatelska.pl  na której znajdują się informacje nt. :

  • informacje nt. najważniejszych zasad partycypacji obywatelskiej
  • aktualne wiadomości m.in. o wydarzeniach i publikacjach związanych z partycypacją obywatelską
  • opisy metod i technik pomocnych w prowadzeniu procesów partycypacyjnych
  • opisy prowadzonych w Polsce i za granicą procesów partycypacyjnych
  • ciekawe polskie i zagraniczne publikacje do pobrania oraz linki do stron związanych z partycypacją

Sami o sobie piszą tak :

Gromadzimy wiedzę na temat partycypacji obywatelskiej, a następnie dzielimy się nią z innymi. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Wspieramy samorządy lokalne w projektowaniu i realizacji innowacyjnych procesów partycypacyjnych, a później staramy się, by wiedza i doświadczenia zdobyte przy tych okazjach były wykorzystywane także w innych miejscach.

Promujemy ideę partycypacji obywatelskiej i jesteśmy jej rzecznikami wśród organizacji, władz samorządowych i administracji publicznej różnego szczebla.
 
Zobacz też : Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" | Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

Załączniki

Laboratorium_Partycypacji_ulotka