• Uchwała Rady Miejskiej

  Uchwała Rady Miejskiej dotycząca przeprowadzania procesu konsultacji ,z organizacjami pozarządowymi, radą działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zobacz
 • Prawo międzynarodowe

  Podstawy prawne w prawie międzynarodowym
  Zobacz
 • Ustawodastwo Krajowe

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. oraz Ustawy samorządowe
  Zobacz