Zasada poszanowania dobra ogólnospołecznego i interesu ogólnego


Wszystkie strony biorące udział w konsultacjach, a w szczególności organizujący go organ władzy publicznej, powinny pamiętać, że prowadzone konsultacje powinny mieć na względzie ogólnie pojęte dobro wspólne, a nie tylko interesy poszczególnych uczestników procesu. Nie oznacza to oczywiście, że poszczególne podmioty nie powinny głośno artykułować swojego zdania na jakiś temat. Chodzi o to, żeby urzędnicy, którzy zapoznają się z wszystkimi, często sprzecznymi, uwagami i pomysłami, które do nich wpłynęły, starali się na ich podstawie wypracować takie rozwiązanie, które w jak największym stopniu będzie odpowiadać interesowi ogółu społeczności.  


(na podstawie "Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie". Opracowana przez FRDL Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach)